Tour de Brabant beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. In een 2e (online) bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel, willen we met u de kansen van innovatie voor de sector onder de loep nemen. Doet u mee? Bekijk hier de uitnodiging.

Highlights uit het programma zijn:

  • Annie de Veer, Ministerie van LNV met een beschouwing over aanknopingspunten voor het Rijk en het nieuwe Bestuursakkoord
  • Wim de Laat, The Protein Brewery over de Eiwittransitie
  • Ruud Tijssens, Agrifirm over Innovatieve stalsystemen
  • Jan van Rijsingen, Fishion BV over Future food
  • Arend Koekkoek, PixelFarmingRobotics over innovatieve en duurzame teelten

Klik hier voor het volledige programma en klik hier voor als uw zich wilt aanmelden.