Provinciale Staten

Nieuwjaarsontmoeting uitnodiging Brabanders

Op 12 januari vindt de Nieuwjaarsontmoeting van de provincie plaats. Vanuit Provinciale Staten is de wens uitgesproken om deze ontmoeting ook toegankelijk te maken voor een groep inwoners van de provincie. In overleg met het presidium is hierover onder meer afgesproken dat elk Statenlid de gelegenheid krijgt twee Brabanders uit te nodigen.

Er wordt voor dit gezelschap voorafgaand aan de Nieuwjaarsontmoeting, tussen 15.00 en 17.00 uur een speciaal programma samengesteld, waarin deze gasten kennismaken met de provincie en het provinciehuis en in gesprek kunnen gaan met de commissaris van de Koning. Daarna zijn zij van harte welkom bij de Nieuwjaarsontmoeting.

Het is de bedoeling dat u bijgevoegde uitnodiging doorstuurt naar twee personen in uw omgeving. Dit kan uw buurman zijn, een vriendin of bijvoorbeeld een bekende van de sportclub. Deze personen hoeven niet maatschappelijk betrokken te zijn. In de uitnodigingsbrief staat een link waarmee zij zich kunnen aanmelden, zodat wij zicht hebben op wie er komen.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Griselde Ball van team Relatiebeheer via telefoonnummer 0652794004, of mail naar relatiebeheer@brabant.nl o.v.v. Ontmoet Brabant.

Uitnodigingen derden

  • Landbouw en Voedsel Brabant nodigt u uit voor een bijeenkomst duurzame gronduitgifte op 26 januari
  • De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik nodigt u uit voor een avond over de heroverweging van fase 2 N629 op 9 januari

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen