Provinciale Staten

Onderzoek lokale bestuurscultuur in provincies

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Universiteit Twente en Necker van Naem vragen uw medewerking aan een onderzoek naar de bestuursculturen van provincies en gemeenten. Het invullen van de vragenlijst duurt +/- 10 minuten. Dit kan tot uiterlijk 1 februari 2022. U kunt deelnemen aan de vragenlijst door op deze link te klikken.

Uitnodigingen derden

  • Statenlidnu, de VNG en het ministerie van BZK nodigen u uit voor een online workshop over de meerwaarde van digitale participatie op dinsdag 15 februari.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen