Provinciale Staten

Staten en de samenleving, to be continued

De heidag “Staten en de samenleving” afrondend, blikten de commissaris van de Koning en de griffier al wat met u vooruit. Uw Staten hebben zich immers voorgenomen om het debat op 3 februari 2023 met elkaar aan te gaan over de Staten en de samenleving. Dat debat zult u voorbereid willen aangaan. De griffie kijkt in dat kader belangstellend uit naar uw input. Met uw inbreng zal de griffie een concept onderlegger voor het Statendebat samenstellen en aan het Presidium op 19 december aanbieden. Uw inzichten, overpeinzingen, suggesties en ervaringen kunt u delen tot en met maandag 28 november via PvBoxtel@Brabant.nl.

Programma en bijbehorende documentatie voor de heidag 7 oktober 2022 kunt u terugvinden op de volgende pagina.

En op deze pagina vindt u berichten waarin PS zich richten tot de samenleving in een overzicht bij elkaar.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen