Provinciale Staten

Dinsdag 28 maart

Terwijl u aan de laatste etappe van de verkiezingscampagne bent begonnen maakt de griffie u er reeds op attent dat de zogenoemde Afscheidsvergadering van de huidige Staten plaatsvindt op dinsdag 28 maart aanstaande om 16.00 uur.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen