Provinciale Staten

Terugkoppeling statensimulatie

Op vrijdag 12 mei vond de statensimulatie plaats. Met 14 deelnemers en een aantal actieve ‘toeschouwers’ simuleerden we op levensechte wijze een Statenvergadering. Klik hier voor de belangrijkste punten uit de terugkoppeling.

Wij kijken terug op een geslaagde simulatie, waarin we veel vragen over de statenzaal en het debat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Meld u dan bij de griffie.

Nieuws van de Provincie

Uitnodigingen derden

Schriftelijke vragen