Provinciale Staten

Integriteitstoets van de kandidaat-gedeputeerden

Tijdens de PS-vergadering morgen vindt de benoeming van de leden van Gedeputeerde Staten plaats. PS zijn door middel van een brief van de CdK geïnformeerd op welke wijze zij ten aanzien van de kandidaat-gedeputeerden invulling heeft gegeven aan haar taak om de bestuurlijke integriteit van de provincie te bevorderen. De brief is als agendapunt 10.22 gepubliceerd bij de lijst ingekomen stukken van de agendavergadering van 2 oktober a.s. 

PS dossiers op BrainPS

BrainPS is de startplek voor uw Statenwerk. Deze website is de ingang naar het dagelijks nieuws, de stukken voor vergaderingen, het Handboek PS én een overzicht van langlopende dossiers.

Uit de statistieken blijkt dat u uw weg goed weet te vinden naar BrainPS! De pagina PS dossiers wordt echter niet heel veel bezocht. Wist u dat u op deze pagina uitgebreide overzichten van langlopende dossiers op diverse thema’s terug kunt vinden? Neem vooral eens een kijkje


Nieuws van de provincie

Uitnodigingen derden

  • Aankomend weekend is het Weekend van het Varken, waarbij een Brabantse veehouder twee open dagen houdt voor het demonstreren van zijn innovatieve stalsysteem. Het is een systeem waar we als provincie behoorlijk wat subsidie aan verleend hebben en waar eerder al de minister op bezoek is geweest.