Provinciale Staten

Nieuwe statenadviseur Edwin Melskens

Op 1 september 2023 ben ik gestart als statenadviseur van de griffie. Via dit bericht stel ik me graag aan u voor. Ik ben vanaf 1995 werkzaam bij de overheid. Bij de gemeenten Barendrecht, Vught en Woensdrecht heb ik in diverse rollen gewerkt op het gebied van financiën, control en regie. Mijn passie voor het openbaar bestuur komt ook tot uiting in het lidmaatschap van de Rekenkamer Deurne.

Ik heb een bedrijfseconomische en financiële achtergrond. Vooral op dat laatste aspect wil ik Provinciale Staten de komende jaren van advies voorzien. Mijn verwachting is een constructieve en betekenisvolle samenwerking waarbij het belang van de provincie Noord-Brabant voorop staat.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Uitnodiging derden

BrabantAdvies nodigt u uit voor de online vergadering van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving op donderdag 13 september 2023.