Dagbericht 15 april

15 april 2024

Vandaag onder andere Technische vragen over de Bestuursrapportage I-2024.

Provinciale Staten

Bestuursrapportage I-2024

Technische vragen over de Bestuursrapportage I-2024 (Burap I-2024) kunt u tot dinsdag 23 april 12.00 uur mailen naar Statengriffie@brabant.nl. De beantwoording van de technische vragen is vanaf woensdag 15 mei beschikbaar. Via het dagbericht ontvangt u hier een melding van.

Herinnering: Bijeenkomst over informatie en archieven bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch

In de Agendavergadering van 8 april is aan de orde geweest dat Statenleden welkom zijn voor een bijeenkomst bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in de Citadel te ’s-Hertogenbosch. In het historische pand van het BHIC kunnen de provinciearchivaris en de directeur van het BHIC hun visie op informatie met u delen en u inzicht geven in hun zorgtaken voor de archieven van de provincie.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.