Dagbericht 16 januari

16 januari 2024

Vandaag onder andere: Themadag 19 januari, werkgroep leefomgeving en korte impressie 12 januari.

Provinciale Staten

Themadag 19 januari

Voor de Themadag van 19 januari zijn een aangepaste dagindeling en vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de Themabijeenkomsten.

Werkgroep Leefomgeving

A.s. vrijdag zal de werkgroep Leefomgeving voor de eerste keer bij elkaar komen. Al enige tijd geleden hebben wij gevraagd wie er namens uw fractie deelneemt aan de werkgroep Leefomgeving. Van een groot aantal fracties hebben wij nog geen reactie gehad. Graag horen wij zo spoedig mogelijk wie er vrijdag zal aansluiten. U kunt dit doorgeven door te mailen statengriffie@brabant.nl.

Korte impressie Bijeenkomst ‘Verdieping / instrumenten van de Staten’ op 12 januari jl.

Afgelopen vrijdag was er een succesvolle bijeenkomst ‘Verdieping / instrumenten van de Staten’. In de ochtend was (met genoegen ontvangen) de Omgevingswet en de onteigening onder de omgevingswet aan de orde. Esther Vos en Ralph Akkermans hielden, zoals we van ze gewend zijn, een heldere presentatie over deze onderwerpen.

Bekijk de gebruikte sheets voor de omgevingswet (pdf, 2.4 MB) en de sheets voor de onteigening (pdf, 1.7 MB).

Verder was er een goed bezochte bijeenkomst voor fractiemedewerkers. Een waardevolle ontmoeting tussen fractiemedewerkers en griffie. Wilma van Hout gaf daarin nadere uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van de door de provincie verstrekte ICT-middelen, waaronder de Teams/Sharepoint-omgeving. In de middag heeft de griffie met veel plezier met circa 11 Staten, burgerleden of fractiemedewerkers een aantal casussen doorgenomen waarin de instrumenten van de Staten centraal stonden. Helder werd hoe en wanneer je die inzet en dat het gebruik ervan bepaald geen instrumentele benadering vraagt, maar dat timing en creëren van draagvlak essentieel is. Ook het raadplegen en tijdig betrekken van de griffie is aan te bevelen, zo werd duidelijk. Alle aanwezigen vonden de sessie in deze opzet, waarin men met reële situaties oefende, zeer geslaagd en dus voor herhaling vatbaar. Via je fractievoorzitter kun je je tot 19 januari bij de griffie melden als je belangstelling hebt voor deelname aan een herhaling van deze training.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 9 oktober 2023, vastgesteld op 18 december 2023, ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. U kunt een afspraak maken via statengriffie@brabant.nl om dit verslag in te zien. In overeenstemming met het Treasury Statuut wordt u door middel van een kort verslag (pdf, 45 kB) van het Treasury Committee geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen tijdens de vergadering 18 december 2023. In navolging van de toezegging van de gedeputeerde is ook een rapportage over de immunisatieportefeuille (pdf, 487 kB) toegevoegd.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.