Dagbericht 16 mei

16 mei 2024

Vandaag onder andere Bestuursrapportage en nieuws van de provincie.

Bestuursrapportage I-2024

De antwoorden op de technische vragen van CDA, Volt, BBB, GroenLinks en de Commissie Sturen en Verantwoorden van 19 april 2024 over de Bestuursrapportage I-2024 zijn gepubliceerd en op iBabs terug te vinden bij de stukken van de vergadering van Provinciale Staten van 24 mei 2024, agendapunt 5.3.

Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft een video gemaakt over de Ontwerpbegroting 2025, met doel om deze ontwerpbegroting toe te lichten.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.