Dagbericht 24 mei

24 mei 2024

Vandaag onder andere beantwoording schriftelijke en technische vragen.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.