Dagbericht 3 mei

3 mei 2024

Deze week onder andere verslag Treasury Committee en schriftelijke vragen.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 18 december 2023, vastgesteld op 2 april 2024, ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. U kunt een afspraak maken via statengriffie@brabant.nl om dit verslag in te zien. In overeenstemming met het Treasury Statuut wordt u door middel van een kort verslag (pdf, 45 kB) van het Treasury Committee geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen tijdens de vergadering 2 april 2024. Als bijlage is de rapportage immunisatieportefeuille (pdf, 557 kB) over januari 2024 toegevoegd.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.