26 juni: informatiebijeenkomst Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

10 juni 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op 26 juni aanstaande een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in de provincie Noord-Brabant.

Als onderdeel van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie zijn eind 2023 plannen bekend gemaakt om te zoeken naar geschikte plekken voor uitbreiding. Binnenkort worden daarvoor via een milieueffectrapportage verschillende alternatieven onderzocht.

Deze alternatieven zijn beschreven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Defensie kijkt uitdrukkelijk ook naar Brabant. De provincie heeft in februari van dit jaar haar reactie op de NRD gegeven, net als vele andere overheden, belangenorganisaties, inwoners en bedrijven. Defensie heeft op al deze reacties een antwoord geformuleerd in de Nota van Antwoord, die op 31 mei is vastgesteld door het kabinet. De inhoud van de Nota van Antwoord is meegenomen in het verdere onderzoek naar de effecten van de uitbreidingsplannen op de leefomgeving.

Informatiebijeenkomst

In juni en juli 2024 organiseert Defensie door heel Nederland informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord. Ook worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven.

De informatieavond voor de provincie Noord-Brabant vindt plaats op 26 juni 2024 vanaf 18.45 uur in Theater De Leest, Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk (bekijk de locatie via google maps).

Programma

  • 18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
  • 19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
  • 19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners:
    • Informatiemarkt
    • Interactieve sessie(s) ruimtebehoeften

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via defensie.nl/ruimtevoordefensie

Interesse in een bijeenkomst in een andere provincie? Bekijk dan het totaaloverzicht van alle informatieavonden die Defensie organiseert door heel Nederland.

Vervolg

De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over.

Meer informatie

Kijk op defensie.nl/ruimtevoordefensie voor meer informatie over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

Beeld: bron Korps Commandotroepen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.