De begroting bestaat uit een bestuurlijke inleiding, een aantal programma’s en verplichte paragrafen. Hoewel de term begroting wijst op een financieel document, is de begroting vooral een richtinggevend beleidsdocument. Kijk voor meer informatie op begroting.brabant.nl.