De provincie vergoedt het lidmaatschap van een landelijk georganiseerde beroepsvereniging als dit lidmaatschap bijdraagt aan deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging voor uw functie als Statenlid. In de statuten van de vereniging moet dit vermeld staan. Statenlid.nu is een voorbeeld van een beroepsvereniging waarvan de provincie de contributie vergoed. Voor overige lidmaatschappen bepaalt GS of de activiteiten van een vereniging voldoende invulling geven aan deze doelen.

Contact

Lidmaatschap beroepsvereniging