In dat stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van betrokkene zelf voor de eigen beveiliging (deugdelijk hang- en sluitwerk), de verantwoordelijkheid voor de werkgever (de provincie) en die van de overheid (politie-inzet en dergelijke). De bepaling welke instrumenten in het individuele geval nodig zijn, gebeurt in principe op basis van een dreigingsanalyse.

Indien de provincie ten behoeve van een veilige woon- en werkplek voor u kosten maakt, die in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen zijn aangemerkt als werkgeverskosten, dan komen deze ten laste van de provincie.

Contact

Bewaken en beveiligen