De Commissie heeft onder meer tot taak om te adviseren over en het bespreken van documenten die verband houden met de sturings- en verantwoordingscyclus. Verder geeft de Commissie richting aan de accountant zoals bijvoorbeeld het optreden als gesprekspartner voor de accountant bij de uitvoering van de interim- en jaarrekeningcontrole.

Bekijk het Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant

Contact

Commissie sturen en verantwoorden