Als er een verandering optreedt in de samenstelling van de fractie, bijvoorbeeld door afsplitsing, dan meldt de fractievoorzitter dit aan de voorzitter van PS. Daarnaast moet elke fractie de voorzitter informeren over de samenstelling van haar bestuur (fractievoorzitter, secretaris en penningmeester).

Fractiekamers

Elke fractie kan gebruik maken van één of meer werkplekken. Hiervoor zijn een aantal kamers beschikbaar. Het presidium beslist over de verdeling van de beschikbare kamers.