Er wordt iets beweerd, maar klopt dat met de feiten? Feiten spelen een grote rol in het debat. Maar wie kan u helpen aan de juiste feiten? Om u daarin te ondersteunen, heeft team Kennis & Onderzoek de meest relevante gegevens over de provincie overzichtelijk gebundeld: www.brabant.nl/databank. Naast de mogelijkheid om snel feiten in te zien, met behulp van grafieken en kaartbeelden, kunt u ook zelf analyses op de gegevens maken. Zo is een deel van de gegevens ook te bekijken per gemeente, zijn gemeenten met elkaar te vergelijken en zijn er diverse regio-indelingen beschikbaar. De provincie streeft er naar om telkens de laatste gegevens beschikbaar te stellen, alle grafieken en kaartbeelden worden automatisch gemaakt op het moment dat u de pagina raadpleegt.

  • Mocht u hulp nodig hebben bij de interpretatie van gegevens of op zoek zijn naar andere gegevens, de griffie brengt u graag in contact met Team Kennis & Onderzoek. Zij helpen u graag.
  • U vindt de feiten en cijfers via www.brabant.nl/databank.

Contact

Feiten en cijfers?