Een bezoek aan het provinciehuis is een uitstekende kans om leerlingen meer te vertellen over de provinciale politiek. Dat blijkt uit het enthousiasme van de docenten en leerlingen die afgelopen jaren als Jonge Gasten zijn ontvangen.

Doel van het klassenbezoek

Doel van het programma is om leerlingen wegwijs te maken op het provinciehuis en hen kennis te laten maken met de politiek in het algemeen en de provinciale politiek in het bijzonder. Daarnaast ondersteunt het programma het onderwijs bij de opdracht om actief burgerschap te bevorderen. ProDemos heeft twee varianten van het klassenbezoek ontwikkeld, een versie voor (v)mbo en een versie voor havo/vwo.

Hoe ziet het klassenbezoek eruit?

Alle lessen starten om 10.00 of 14.00 uur en duren twee uur. De leerlingen worden ontvangen door iemand van ProDemos, die de groep namens de provincie op interactieve wijze iets vertelt over de provincie en de provinciale politiek. De kern van de bijeenkomst bestaat uit oefeningen en een rollenspel waarin de leerlingen een casus uit de Statenvergadering naspelen. Op deze manier leren de deelnemers hoe de provinciale democratie functioneert en leren ze de eigen provincie kennen. De beleving in de Statenzaal ondersteunt dit. Vervolgens gaat de groep in kleinere clubjes uiteen en spelen ze een spel. Voor de lagere MBO-klassen is een aangepast programma.

Wat wordt er van het Statenlid verwacht?

Aan het einde van de bijeenkomst vindt een gesprek van een half uur plaats tussen de scholieren en een Statenlid. U hoeft zich hier niet op voor te bereiden. De moderator van ProDemos begeleidt dit gesprek. De ervaring leert inmiddels dat het type vragen dat de leerlingen stellen enorm wisselt. Ook kunt u zelf natuurlijk een vraag aan de groep stellen. Bijvoorbeeld: Gaan jullie stemmen voor Provinciale Staten/Tweede Kamer? Of Wat zouden jullie doen als jullie 1 miljoen euro te besteden hadden? U heeft het eerste 1,5 uur geen rol in het programma. Uiteraard bent u van harte welkom om de hele bijeenkomst bij te wonen, maar het is ook prima als u alleen het laatste half uur aansluit.