De vergaderingen vinden conform het vergaderschema plaats op vrijdagen. Als Statenlid kunt u een verzoek indienen voor het houden van een extra vergadering van Provinciale Staten. Dit verzoek moet gesteund worden door minimaal 11 Statenleden. U kunt voor het aanvragen van een extra vergadering gebruik maken van het standaard sjabloon. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de Statengriffie.

 

 


Contact

Plenaire vergadering