De belangrijkste taak van het Presidium is ervoor zorgen dat Provinciale Staten haar werkzaamheden goed uit kan voeren.

Het Presidium heeft onder meer de volgende taken:

  • bepalen van de werkwijze van en voorzieningen voor Provinciale Staten;
  • voorbereiden van Statenvoorstellen die betrekking hebben op de werkwijze van en voorzieningen voor Provinciale Staten;
  • jaarlijks vaststellen van het vergaderschema van Provinciale Staten;
  • aansturen van de griffier;
  • vaststellen van het griffiejaarplan en -jaarverslag;
  • vervullen van een stimulerende rol bij de verbetering van het functioneren van Provinciale Staten.

Vergaderingen van het Presidium zijn in principe openbaar.