De belangrijkste taak van het Presidium is ervoor zorgen dat Provinciale Staten haar werkzaamheden goed uit kan voeren.

Het Presidium heeft onder meer de volgende taken:

  • bepalen van de werkwijze van en voorzieningen voor Provinciale Staten;
  • voorbereiden van Statenvoorstellen die betrekking hebben op de werkwijze van en voorzieningen voor Provinciale Staten;
  • jaarlijks vaststellen van het vergaderschema van Provinciale Staten;
  • aansturen van de griffier;
  • vaststellen van het griffiejaarplan en -jaarverslag;
  • vervullen van een stimulerende rol bij de verbetering van het functioneren van Provinciale Staten.

Vergaderingen van het Presidium zijn in principe openbaar. Voor het bijwonen van de digitale vergaderingen van Presidium kunt u zich melden bij de griffie via Statengriffie@brabant.nl of 073-681 22 78. U krijgt dan een link toegezonden.