Statenvergadering

De griffie inventariseert voor een Statenvergadering de gewenste spreektijd per fractie per onderwerp. De voorzitter van Provinciale Staten, de fractievoorzitters, de fractiesecretarissen en de griffier beschikken over een lijst van sprekers met de door de fracties aangevraagde spreektijden. Een aangemelde spreker heeft altijd het recht af te zien van zijn spreektijd. Hij of zij kan dit kenbaar maken bij het vaststellen van de agenda of tijdens de behandeling van het onderwerp waarvoor spreektijd is aangevraagd.

Themabijeenkomsten

De griffie vermeldt op de dagindeling bij de desbetreffende bijeenkomst welke spreektijd er geldt.