Vanaf september 2015 werken Provinciale Staten met acht thema’s. Daarbij wordt niet gewerkt met vaste lidmaatschappen, maar met één woordvoerder per fractie per onderwerp. Omdat een thema meerdere onderwerpen bevat, kan het dus zijn dat u meerdere woordvoerders per thema ziet staan.

Woordvoerders per thema
versie: september 2023

Contact

Woordvoerders per thema