Provinciale Staten

Themadag 15 september

Commissie Sturen en Verantwoorden

Graag willen we erop wijzen dat de commissie Sturen en Verantwoorden niet bijeenkomt in de Statenzaal maar in Hart der Provincie 3.

Themabijeenkomst mobiliteit

Wij willen u erop attenderen dat er brieven zijn binnengekomen die betrekking hebben op de themabijeenkomst mobiliteit: Voortgang infrastructurele projecten. Deze vindt u bij de LIS van de agendavergadering van 2 oktober agendapunten 10.26 t/m 10.30.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen