Dagbericht 30 mei

30 mei 2024

Vandaag onder andere nieuwe website brabant.nl en jaarstukken 2023.

Griffie is vrijdag 31 mei afwezig

De griffie is vrijdag 31 mei niet aanwezig in verband met de collectieve werkbezoeken van Provinciale Staten.
Maandag 3 juni zijn we weer bereikbaar en beschikbaar. Die dag wordt ook het volgende dagbericht verstuurd

Nieuwe website gaat live

De website brabant.nl is compleet vernieuwd en staat klaar om gelanceerd te worden. Dat gebeurt op dinsdag 4 juni aanstaande. De site heeft een vernieuwd, fris uiterlijk gekregen en een verbeterd content management systeem (CMS). Het doel is de bezoekers nog beter van dienst te zijn.

BrainPS

BrainPS is onderdeel van de vernieuwing. Een aantal zaken blijven hetzelfde en een aantal zaken veranderen:

  • Het Handboek PS is helemaal opnieuw opgezet en heeft nu een eigen navigatie en zoekmogelijkheid om snel informatie terug te vinden.
  • Het inwerkprogramma voor (nieuwe) Statenleden is onderdeel geworden van het handboek.
  • Er is een opsplitsing in historie vergaderstukken. De historie vanaf 2015 blijft te benaderen in iBabs. De historie vergaderstukken van voor 2015 is toegankelijk via Archiefweb.eu.

Komt u iets tegen? Laat het ons weten!

De nieuwe website is met veel zorg gemaakt, maar er kan natuurlijk altijd iets zijn dat over het hoofd is gezien. Krijgt u een foutmelding? Klopt er iets niet? Laat het dan vooral weten! Uw feedback is essentieel om de site nog beter te maken.

Dat kan via webredactie@brabant.nl. Uw vragen en opmerkingen worden besproken met de griffie.

Jaarstukken 2023

Gisteren zijn de Jaarstukken 2023 gepubliceerd. Deze zijn op iBabs terug te vinden bij de agendavergadering van 3 juni, onder agendapunt 9.1.6. Behandeling van Jaarstukken in de Staten is voorzien op vrijdag 28 juni.

Technische vragen kunt u tot dinsdag 11 juni, 10.00 uur mailen naar statengriffie@brabant.nl. De beantwoording van de technische vragen is vanaf uiterlijk vrijdag 21 juni beschikbaar en wordt gepubliceerd bij de stukken van de vergadering van 28 juni. Via het dagbericht ontvangt u hier een melding van.

Gevraagd: leden voor de werkgroep indicatoren

De griffie is op zoek naar Statenleden die een bijdrage willen leveren aan de werkgroep indicatoren. De werkgroep heeft als doel om technisch te reflecteren op de geformuleerde indicatoren in de concept-uitvoeringsagenda’s. Goed geformuleerde indicatoren zijn voor Provinciale Staten van groot belang voor de invulling van haar kaderstellende en controlerende taak en om zicht te houden op de mate waarin Gedeputeerde Staten de gestelde beleidsdoelen bereiken.

Dit jaar bespreken Provinciale Staten 11 concept-uitvoeringsagenda’s in oordeelsvormende bijeenkomsten met Gedeputeerde Staten. Vanwege het grote aantal concept-uitvoeringsagenda’s en het feit dat de werkgroep momenteel uit vijf leden bestaat, is de werkgroep op zoek naar Statenleden die willen deelnemen aan de werkgroep. De adviezen van de werkgroep worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zeer gewaardeerd. 
De werkgroep komt op 4 momenten bijeen om de uitvoeringsagenda’s te bespreken:

  • 7 juni 2024 (van 9.30 tot 11.30 uur)
  • 5 juli 2024 (tijdstip volgt)
  • 6 september 2024 (tijdstip volgt)
  • 20 september 2024 (tijdstip volgt)

Graag nodigen wij Statenleden uit zich hiervoor uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur aan te melden. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Statenadviseur Jelmer Gerritsen via jgerritsen@brabant.nl.

Uitnodigingen derden

  • Meer Vrouwen in de Politiek nodigt u uit voor het webinar op donderdag 13 juni met thema Hoe ga je om met een masculiene omgeving?

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.