Dagbericht 4 juli

4 juli 2024

Vandaag onder andere bereikbaarheid griffie tijdens het zomerreces en schriftelijke vragen

Bereikbaarheid griffie tijdens het zomerreces

De griffie werkt in de weken van het zomerreces (6 juli tot en met 18 augustus) met een beperkte bezetting. Het secretariaat is dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar tot 13.00 uur. In deze periode verschijnt het dagbericht één keer per week.

Uitnodigingen derden

  • Tijdens de Open Energiedag op zaterdag 21 september organiseert het Regioteam Energietransitie een werkbezoek naar een duurzaam energieproject

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording Technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.