Dagbericht 25 april

25 april 2024

Deze week onder andere diverse uitnodigingen en nieuws van de provincie.

Bereikbaarheid griffie meireces

De griffie werkt in de weken van het meireces (22 april tot en met 3 mei) met een beperkte bezetting. Het secretariaat is dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar tot 13.00 uur. Het volgende weekbericht wordt op vrijdag 3 mei gepubliceerd.

Uitnodigingen derden

  • De provincie Noord-Brabant en de ANWB nodigen u uit op donderdag 6 juni 2024 voor de bijeenkomst over ANWB AutoMaatje in het provinciehuis.

  • Herinnering: De Gemeente Helmond nodigt u uit op woensdag 15 mei voor de regionale raadsbijeenkomst over de zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zijn er informatiefilmpjes (pdf, 358 kB) over de conceptbegrotingen van de regelingen te bekijken.

  • Provincie Noord-Brabant nodigt u uit op vrijdag 21 juni voor de Dag van de gezondheid - De Gezonde Leefomgeving.

  • De Noord-Brabantse Waterschapsbond en de Provincie Noord-Brabant nodigen u uit voor een informerende sessie Kaderrichtlijn Water op 30 mei 2024 in de Podium Azijnfabriek in 's-Hertogenbosch.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.