Als Statenlid heeft u geen dienstverband bij de provincie; u heeft wel recht op bepaalde (onkosten)vergoedingen en voorzieningen. Daarnaast heeft u ook verplichtingen. Denkt u hierbij aan verplichtingen op het gebied van integriteit. De belangrijkste rechtspositionele wet- en regelgeving en overige relevante informatie vindt u hieronder. 

Wet- en regelgeving

Circulaires

Met enige regelmaat geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties circulaires uit met daarin rechtspositionele wijzigingen voor Statenleden. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse circulaire met wijzigingen over de vergoeding voor de werkzaamheden van Statenleden. De griffie brengt u via het dagbericht en het Handboek PS op de hoogte van wijzigingen. 

Vergoedingen, voorzieningen en overige info

Contact

Rechtspositie voor Statenleden